ZŠ a MŠ Třinec
Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412
příspěvková organizace

Koordinátor EVVO

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Mgr. Pavla Vlasáková

Kontakt: pavla.vlasakova@zsamskastanova.cz, tel.: 558 993 621

Náplň práce koordinátora EVVO ve školním roce 2022/2023

 • Aplikovat koncepci EVVO do všech předmětů ZŠ a mimoškolních aktivit žáků školy.
 • Zachovat podíl EVVO v projektových dnech školy. Zvýšit využívání současných nabídek státních i nestátních institucí, odborníků i laiků, zaměřujících se na rozvoj EV.
 • V souladu s rozvojem EVVO ve škole měnit vnitřní podmínky školy (ekologizace provozu školy). Při výuce využívat vnější prostředí okolí školy (významná oblast Jahodná), regionální tradice.
 • Zajistit vzdělávání pedagogů v EV.
 • Šířit dobré jméno školy propagací školy na veřejnosti (využívat www stránky školy, města, místní, regionální i státní tisk), účastnit se akcí na veřejnosti, organizovat aktivity pro veřejnost.
 • Využívat badatelství k objevování přírodních zákonitostí.

Náplň práce koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy

 • Koordinuje tvorbu školního programu EVVO – dlouhodobého strategického dokumentu, který pro každý školní rok doplňuje aktuálním akčním programem, který je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z r. 2008. V přípravné fázi spolupracuje s vedením školy, ostatními zaměstnanci a partnery školy. V souladu s evaluačním plánem školy každoročně připravuje vyhodnocení naplňování školního programu EVVO (součást výroční zprávy školy).
 • Průběžně aktualizuje průřezové téma Environmentální výchova.
 • Koordinuje realizaci EVVO ve škole – organizuje ekologické akce a osvětu či k jejich organizaci přispívá.
 • Prohlubuje svoji odbornou kvalifikaci, účastní se průběžného dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP) – kurzů a seminářů.
 • Koordinuje přípravu a naplňování plánu dalšího vzdělávání všech zaměstnanců školy, pedagogů i správních zaměstnanců v oblasti EVVO, zprostředkovává jim nabídku aktuálních vzdělávacích příležitostí – ve spolupráci s vedením školy.
 • Zprostředkovává zaměstnancům školy aktuální informace týkající se ochrany životního prostředí, zachování nebo obnovy udržitelného rozvoje regionu, mj. zajišťuje vhodné publikace, časopisy, exkurze.
 • Podněcuje ekologizaci provozu školy, přispívá k výchově příkladem – konzultuje se správními zaměstnanci náměty pro ekologizaci jejich činností (kuchařky – stravování, uklízečky – čisticí prostředky, školník – energetické úspory apod.).
 • Přispívá k ekologizaci výchovně‑vzdělávacího procesu – konzultuje s pedagogy náměty pro zařazení EVVO do jednotlivých předmětů, předkládá vedení školy návrhy k zakoupení vhodných pomůcek, učebnic apod.
 • Iniciuje spolupráci školy s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. společně s rodiči nebo neziskovými organizacemi pečuje významné krajinné prvky v okolí školy, navazuje kontakty školy se středisky ekologické výchovy a přispívá k využívání jejich nabídek k terénní výuce aj.

Partneři a projekty

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
déšť 28 °C 15 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 26/12 °C
pátek 21. 6. zataženo 32/18 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 26/18 °C

Kvalita ovzduší

Aktuální kvalita ovzduší
2 - dobrá