Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

skola@zsamskastanova.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2020 - 21

Úvodní stránka 2020 - 21

ROZHODNUTÍ o přijetí žáka do školní družiny

pro školní rok 2021/2022

Č. j. 7ZŠ/0796/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou. Více se můžete dozvědět zde.

Rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD ze dne 3. 9. 2021 zde.

Zaměstnanci se na těší na své žáky současné i budoucí. Ve škole slavnostně přivítáme především prvňáčky, pro které je první školní den velký krok "do života".

Prosíme všechny, kteří potřebují cokoliv vyřídit, volejte předem na tel. čísla: 558 993 621 nebo 730 575 885.

Aktuální informace k akci „Rozhýbej Třinec i ty“ jsou již na www.starstrinec.cz , včetně návodu na registraci  

„Šlapej pro Třinec i ty“.

Všechny výzvy si můžete prohlédnou zde. Děkujeme za aktivní účast a přejeme hodně energie k pohybu.

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, přátelé školy,

ve dnech 26. - 28. 6. 2021 proběhly ve škole volby do školské rady.

Výsledky voleb pro volební období červen 2021 - květen 2024,

členové školské rady:

Zvoleni zákonní zástupci nezletilých žáků:

 • Milan Matlák
 • Ing. et. Ing. Jiří Polok

Zvoleni pedagogičtí zástupci školy:

 • PhDr. Radim Mikulka
 • Mgr. Lea Lorenczyková

Zástupci zřizovatele jmenováni zřizovatelem:

 • Petra Horváthová
 • Ing. Vladimíra Kacířová

Gratulujeme zvoleným a těšíme se na perspektivní spolupráci. Za zaměstnance školy Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka školy

VYHLÁŠENÍ VOLEB do školské rady pro volební období 2021 – 2024

 Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s Volebním řádem školské rady při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizaci, pro volby do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, vyhlašuji volby do školské rady.

Celý dokument k přečtení zde. Volební řád školské rady zde. Statut školské rady zde. §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zde.

Seznam kandidátů pro volbu zákonných zástupců do školské rady školy za zákonné zástupce žáků školy (abecední řazení dle příjmení):

 1. Ludmila Duchová
 2. Helena Chalupová
 3. Gabriela Kufová
 4. Bc. Radek Martynek
 5. Milan Matlák
 6. Mgr. Silvie Mendreková
 7. Ing. et Ing. Jiří Polok
 8. Jaroslav Pospíšil
 9. MUDr. Ondřej Růžička
 10. Magdaléna Růžičková
 11. Mgr. Bc. Richard Zajac

Přesné informace po rozkliknutí obrázku.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy a další...,

prosíme o finanční pomoc pro Mike, dítě z naší MŠ. Více zde.

Děkujeme.

Za všechny Iveta Hudzietzová, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O SPORTOVNÍ HRY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

Obsazenost školního hřiště, oplocená tartanová plocha, volné hodiny pro pronájem od 20. 4. 2021, aktualizace k 7. 5. 2021, zde.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, nejpozději dne 21. 4. 2021. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí (pod registračním číslem) na přístupném místě ve škole, na dveřích hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.7zstrinec.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Kdo z rodičů (zákonných zástupců) neobdržel registrační číslo, rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám škola zašle do vlastních rukou prostřednictvím poštovních služeb.

Celý text si můžete přečíst zde.

Vážení rodiče, milé děti a milí žáci,

od 12. dubna 2021 se všichni těšíme opět na vás ve škole (základní i mateřské). Do školy se vracíte všichni od 1. do 5. třídy. Do mateřských škol se vrací pouze předškoláci. Informace k návratu dětí a žáků do škol přehledně zveřejnilo MŠMT dne 7. 4. 2021. Vše si můžete přečíst zde.

Provoz základní školy (včetně ŠD) po - pá 6.00 hod - 15.30 hod.

Mimořádné nařízení vlády s účinností od 12. 4. 2021 zde.

Mimořádné opatření nařizující testování dětí a žáků ve školách od 12.4.2021 zde.

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete zde.

Záměstnanci, děti a žáci školy jsou testováni na COVID-19 Testovací soupravou Singclean. Návod na testování zde.a provádění testování zde.

Bližší informace k průběhu testování budou brzy zveřejněna na www stránkách školy. Dotazy zodpoví ředitelka školy, tel. 730 575 885, email.: 7zs@7zstrinec.cz. Mgr. Iveta Hudzietzová

stránka: 12345
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki